Biuro Tłumaczeń Warszawa
IMS Translations

language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja
tłumaczenia z angielskiego kontakt

+48 695 042 946
i.snigurska@gmail.com
language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja

Jak dostarczyć dokumenty

W większości przypadków do tłumaczenia można przesłać skan dokumentu mailem, a w przypadku tłumaczenia poświadczonego oryginał dokumentu okazać przy odbiorze. Jednak dokument do tłumaczenia poświadczonego najlepiej przywieźć osobiście (oryginalny dokument może być opatrzony odciskami suchych pieczęci, których przeważnie nie widać na skanie). Teksty edytowalne przesyłane są pocztą elektroniczną.

W przypadku wizyty w biurze tłumaczeń, proszę skontaktować się wcześniej telefonicznie w celu ustalenia dogodnej dla obu stron godziny.

© Biuro Tłumaczeń Warszawa IMS Translations - Wszelkie prawa zastrzeżone
Webmaster - ITB Vega, Tłumaczenia z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego Warszawa