Biuro Tłumaczeń Warszawa
IMS Translations

language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja
tłumaczenia z angielskiego kontakt

+48 695 042 946
i.snigurska@gmail.com
language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja

Oferta językowa

Oferujemy tłumaczenia zarówno zwykłych dokumentów, jak również dokumentów urzędowych wymagających tłumaczenia poświadczonego. Tłumaczymy z i na języki: angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, włoski, hiszpański, rosyjski, norweski i duński.

Usługi dzielimy na trzy rodzaje tłumaczeń:

  • Tłumaczenia zwykłe - wykonujemy na użytek własny zamawiającego, jak na przykład: osobista korespondencja, artykuły prasowe, CV, strony internetowe etc.
  • Tłumaczenia poświadczone – są to tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, przykładowo: akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy i inne. Tłumaczeń tego typu dokonuje wyłącznie tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości – czyli osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia.
  • Tłumaczenia specjalistyczne – ten rodzaj wymaga od tłumacza szerokiej znajomości słownictwa fachowego z obszaru, którego dotyczy, przykładowo rozmaitych gałęzi technicznych, medycyny, finansów, nauk ścisłych, prawa, informatyki i innych.
tłumaczenia z angielskiego warszawa
angielski
tłumaczenia z niemieckiego warszawa
niemiecki
tłumaczenia z francuskiego warszawa
francuski
tłumaczenia z szwedzkiego warszawa
szwedzki
tłumaczenia z włoskiego warszawa
włoski
tłumaczenia z hiszpańskiego warszawa
hiszpański
tłumaczenia z rosyjskiego warszawa
rosyjski
tłumaczenia z duńskiego warszawa
duński
tłumaczenia z norweskiego warszawa
norweski
© Biuro Tłumaczeń Warszawa IMS Translations - Wszelkie prawa zastrzeżone
Webmaster - ITB Vega, Tłumaczenia z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego Warszawa