Wycena tłumaczeń

Ponieważ strona stronie nie równa, tłumaczeń nie wycenia się według stron fizycznych tekstu źródłowego, lecz według liczby znaków ze spacjami (według statystyki wyrazów w Word).

Strona tłumaczenia zwykłego rozliczana jest jako 1600 znaków ze spacjami, natomiast tłumaczenia poświadczonego, zgodnie z przepisami prawnymi, jako 1125 znaków ze spacjami. Znaki zliczane są w tekście końcowym. Wycenę sporządza się według statystki wyrazów w tekście źródłowym. Należy mieć na uwadze, że liczba znaków w tekście źródłowym i tekście przetłumaczonym może się różnić

Więcej przeczytasz na stronie wycena tłumaczeń

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.

Więcej przeczytasz na stronie tłumacz przysięgły

Dlaczego tłumaczenie poświadczone jest droższe

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tłumaczenia zwykłe i poświadczone mają taką samą cenę. Jednak w rzeczywistości tak nie jest.

Tłumaczenia poświadczone, zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, wykonywane są przez tłumacza przysięgłego. Rozlicza się je według strony 1125 znaków ze spacjami, a nie jak w przypadku tłumaczenia zwykłego według 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia poświadczone mają zawsze formę papierową i opatrywane są okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza. Tłumacz przysięgły musi dodatkowo opisać i przetłumaczyć wszystkie pieczęci, stemple, znaki graficzne i dopiski odręczne. Dlatego też z tak przetłumaczonego dokumentu otrzymamy więcej znaków niż w przypadku tłumaczenia zwykłego. W rezultacie za tłumaczenie poświadczone musimy zapłacić więcej. Jednak tak sporządzone dokumenty mają moc prawną w odróżnieniu od tłumaczeń zwykłych.

Więcej przeczytasz na stronie wycena tłumaczeń

Biuro Tłumaczeń Warszawa
IMS Translations

language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja
tłumaczenia z angielskiego kontakt

+48 695 042 946
i.snigurska@gmail.com
language / język:
tłumaczenia z angielskiego - English
tłumaczenia z angielskiego - polska wersja

Witam serdecznie na mojej stronie!

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego praktykującym od wielu lat na rynku tłumaczeniowym. Dzięki nabytemu doświadczeniu oraz znajomości branży, w jakiej działam, jestem w stanie zapewnić Państwu usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie. Od zawsze stawiam sobie za priorytet jakość oferowanych tłumaczeń, terminowość oraz zadowolenie klientów.

Wysoka jakość moich usług przekłada się na stałą współpracę z wieloma instytucjami państwowymi, zagranicznymi i krajowymi firmami z różnych sektorów, kancelariami prawnymi oraz osobami indywidualnymi.

Moja działalność w branży tłumaczeń pozwoliła mi także na nawiązanie współpracy z innymi doświadczonymi i wykwalifikowani tłumaczami, dlatego moja oferta nie ogranicza się jedynie do języka angielskiego lecz obejmuje również tłumaczenia z innych języków.

Zapraszam!tłumaczenia z angielskiego warszawa angielski tłumaczenia z niemieckiego warszawa niemiecki tłumaczenia z francuskiego warszawa francuski
tłumaczenia z włoskiego warszawa włoski tłumaczenia z hiszpańskiego warszawa hiszpański tłumaczenia z rosyjskiego warszawa rosyjski
tłumaczenia z norweskiego warszawa norweskitłumaczenia z szwedzkiego warszawa szwedzkitłumaczenia z duńskiego warszawa duński


© Biuro Tłumaczeń Warszawa IMS Translations - Wszelkie prawa zastrzeżone
Webmaster - ITB Vega, Tłumaczenia z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego Warszawa